A ja som z Oravy debnár

1.
A ja som z Oravy debnár, a ja ťa dievčatko neznám.
[:Vezmem si pobíjač kliešte, pôjdem ja na vandry ešte.:]

2.
Keď ma ty šuhajko nechceš, hľadaj si dievčatko kde chceš.
[:Ani ja nebudem tvoja, nedá ma mamička moja.:]

3.
Čo sa jak dievčatko brániš, od našej záhradky strániš.
[:A predsa len budeš moja, dajú ťa mamička tvoja.:]

4.
Ani mi do domu nechoď, ani mi muziku nevoď,
[:lebo ja nebudem tvoja, nedá ma mamička moja.:]

5. 
Keď ma ty, šuhajko, nechceš, hľadaj si dievčatko kde chceš.
[:A ja si za vŕštek zájdem, tam si ja dievčatko nájdem.:]

A ja som z Oravy debnár

A ja som z Oravy debnár

A ja som z Oravy debnár


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú