Tichá noc

Vianočná koleda

1.
Tichá noc, svätá noc!  
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár, 
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní, 
nebeský tíško spí, sní.

2.
Tichá noc, svätá noc! 
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť, 
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus Spasiteľ je tu, 
Tešiteľ sveta je tu!

3.
Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar,
božsky rozsieva v jasličkách tam: 
bije záchranná hodina nám,
v Tvojom zrodení Boh, Syn, 
Ježiško, Láska, Boh, Syn.

Tichá noc

Tichá noc

Tichá noc

Tichá noc


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú