Duj, duj, duj, duj

1.
Duj, duj, duj, duj, dešuduj,
te čumidav, te čumidav parno muj. 
[:O parnomuj čumidav, gerekostar kikidav,
šarlagi,šarlagi te chudav.:]

alebo:
1. 
Duj,duj, duj, duj dešuduj,
tečumi da, tečumi da parnomuj.
[:O parnomuj čumi da dere kostar astarap,
šajľage, šajľage astarap.:]  

2. 
Dva a dva a dvacať krát,
chcel ma milý, chcel ma milý poboskať
[:na moje obé líčka, červené jak ružička,
vymaľované od slniečka.:]

3.
Dva a dva a dvacať krát,
chcel ma milý, chcel ma milý zanechať,
[:poboskal ma na líčko a pošepkal tichúčko,
ľúbim ťa ty moje srdiečko.:]  

4. 
Dva a dva a dvacať krát,
nesmie milý, nesmie milý zabúdať
[:že jeho čierne očka, moje červené líčka
zaviažu naše dve srdiečka.:]

alebo:
1. 
Duj,duj, duj, duj, nešuduj,
dešumi da, dešumi da panobuj,
[:hopa nomi šumi dá, lema nodi šikáva,
šaj lali, šaj lali šikava.:] 

alebo:
1. 
Duj, duj, duj, duj, dešuduj,
te čumidav, te čumidav párnomuj,
[:o párnomuj čumidav geregostar khitinav,
šarlagi, šarlagi khitinav.]

Duj, duj, duj, duj

Duj, duj, duj, duj


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú