Ivanku, Ivanku

1. 
Ivanku, Ivanku, z druhoj strany jarku, z druhoj strany jarku,
išla bym do tebe, išla bym do tebe, vzjala voda lavku.

2.  
Lavočka toneňka, voda studenoňka a ja molodeňka,
hodna sja zlomity, hodna sja zlomity, žaľ mi sja vtopity.

3.  
Na dvori soloma, neje staryj doma, neje staryj doma
a jak bude sino, a jak bude sino, možeš prity smilo.

4.  
Ivanku serdeňko, prid do nas skoreňko, prid do nas skoreňko,
budut ťa čekaty, budut ťa čekaty i ňaňko i maty.

*****
1.  
Ivanku, Ivanku, z druhoj strany jarku, z druhoj strany jarku,
[:prišla bym do tebe, prišla bym do tebe, vzjala voda lavku.:]

2.  
Lavočka toneňka, voda studeneňka a ja molodenka
[:mohla sja zlomyty, mohla sja zlomyty, žal mi sja vtopyty.:]

3.  
Ivanku večerkom, pridi do nas jarkom, pridi do nas jarkom,
[:dam ja tobi znati, v kolik pidut spaty ňaňko, ňaňko, maty.:]

4. 
Na dvori soloma neny stary doma, neny stary doma
[:a jak bude s inou, a jak bude s inou možeš prijty smilo.:]

Ivanku, Ivanku


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú