Chodila dievčina po hore plačúci

1. 
[:Chodila dievčina po hore plačúci,:]
[:postretla čipkára, hej, čo čipky predáva.:]

2. 
[:Čipkáru, čipkáru, pre živého Boha,:]
[:či mi je čipôčka, hej, na jeseň hotova?:]

3. 
[:Hotová, hotová, ale ju nenesiem,:]
[:musíš, dievča, čakať, hej, až na druhú jeseň.:]

4. 
[:Ja by aj čakala, frajer sa mi žení,:]
[:nebudem, nebudem, hej, čakať do jeseni.:]

5. 
[:Nebudem, nebudem, do jeseni čakať,:]
[:zunovalo sa mi, ej, moje vlásky česať.:]

6.
[:Moje vlásky česať, vrkoče zapletať,:]
[:nebudem, nebudem, hej, do jesene čakať.:]

Chodila dievčina po hore plačúci

Chodila dievčina po hore plačúci


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú