Idze poštar, idze

1.
[:Idze poštar, idze, teľegrami ňeśe.:] 
[:Ked zme ho čitaľi, čitaľi,  
solzi nam padaľi, padaľi 
a poštar veśeli, veśeli, ľem śe nam śmial.:] 
 
2.
[:F teľegrame sprava: mila śe vidava.:] 
[:Či teras plakac mam, plakac mam,  
či dzifče hľedac mam, hľedac mam, 
ket poštar veśeli, veśeli, priňis nam žaľ.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú