Päťdesiatka

1.
Ako ten čas letí, máme päťdesiat, 
dospelé sú deti, niet sa už s kým hrať.
Sú to známe veci, nesmieme sa báť,
Pripijme si všetci, začnime spievať.

Refr.:
[:Päťdesiatka, päťdesiatka, to nie je žiadny vek,
napríklad taká korytnačka žije až dvesto liet.:]

2.  
Zažili sme radosť, zažili sme žiaľ,
kde je naša mladosť, čas nám ju odvial.
Sú to známe veci, nesmieme sa báť,
pripime si všetci, začnime spievať.

Päťdesiatka

Päťdesiatka

Päťdesiatka


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú