Redovi še začina

1. 
[:Redovi še začina,:]
[:svatka kolač načina.:]

2.  
[:Starši družba tancuje,:]
[:svatka naj še richtuje.:]

3.
[:Naša mlada jak babka,:]
[:začepila ju svatka.:]

4.
[:A ked svatka ňemože,:]
[:ta jej družba pomože.:]

5.
[:Paľo družba, šmeje še,:]
[:bili taľar stoji še.:]

6.
[:Bili, bili, biľučki,:]
[:bo ma gambi ceňučki.:]

7.
[:Naša mlada bars šumna,:]
[:družba na ňu dzeku ma.:]

8.
[:Predaj, družbo, gubaňu,:]
[:viber sebe jak paňu.:]

9.
[:No ľem, družbo, pozachodz,:]
[:budze tvoja perša noc.:]

10.
[:Naša mlada šumna je,:]
[:aľe ňerobotna je.:]

11.
[:Naša mlada z Poľanki,:]
[:ňescela jesc rezanki.:]

12.
[:Ľem bi jedla jablučka,:]
[:žebi bula ceňučka.:]

13.
[:Ej, miľena, miľena,:]
[:čom poscilka zburena.:]

14.
[:Mački miši loviľi,:]
[:ta poscilku zburaľi.:]

15.
[:Anďeľi še raduju,:]
[:kamaratki tancuju.:]

16.
[:Teraz še Boh raduje,:]
[:bo zos bratom tancuje.:]

17.
[:Ľepši bi še radoval,:]
[:kebi Jančo tancoval.:]

18.
[:Jaj, bačičku, skadzi sce,:]
[:vi še nam bars pačice.:]

alebo:

1. 
[:Začiname redovi,:]
[:či uš každi hotovi.:]

2.  
[:Starši družba tancuje,:]
[:svatka naj še richtuje.:]

Redovi še začina

Začiname redovi


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú