A od Prešova

1.
[:A od Prešova a od Prešova
a od Prešova v tým poľu.:]
[:Neše še Janík, šerdečko mojo,
neše še Janík na koňu.:]

2.
[:A za ním idze, a za ním idze,
a za ním idze ocec, mac.:]
[:Vrac še Janíčku, šerdečko mojo,
vrac še Janíčku, vrac še, vrac.:]

3.
[:A ja še veru, a ja še veru,
a ja še veru nevrácim.:]
[:Radšej svoj život, šerdečko mojo,
radšej svoj život utracim.:]

4.
[:A za ňim idze a za ňim idze,
a za ňim idze frajirka,:]
[:solzi ucira, prehorko plače,
prehorko plače ňechodzi.:]

5.
[:Šicko še žitko rozžeľeňelo,
jara pšenička ňeschodzi,:]
[:mala ja chlapca preľubeneho,
aľe už do na ňechodzi.:]

A od Prešova

A od Prešova

A od Prešova

A od Prešova


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú