Zahraj, cigán, smutnú pieseň

1.  
Zahraj, cigán, smutnú pieseň, nech sa rozplačem,
odišlo mi moje šťastie až za šíru zem.
[:Ej, husle cigána, hrajte mi až do rána,
bo milá len, v srdci má blen, hrajte do rána.:]

2.
Prešlo leto, milej nieto, zostal som len sám.
Šťastie moje odletelo kdesi ku hviezdam.
[:Ej, hora, bučina, kde je moja dievčina,
kade chodí, s kým sa vodí, či ma spomína?:]

3.
Spomína si na šuhajka, na krásne chvíle,
keď sme vili rozmarínek v našej doline.
[:Ej, hora, bučina, spomína si dievčia,
na tie chvíle, na tú lásku, ktorú prežila.:]

Zahraj, cigán, smutnú pieseň

Zahraj, cigán, smutnú pieseň


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú