Jak je do neba vysoko

1.
Jak je do neba vysoko, 
[:jak je do neba vysoko,
tak je k mej milej ďaleko, 
tak je k mej milej ďaleko.:]

2.
A ja si tam pre ňu pôjdem, 
[:a ja si tam pre ňu pôjdem,
a ja hu domov dovediem, 
a ja hu domov dovediem.:]

3.
Mamko vediem vám nevestu, 
[:mamko vediem vám nevestu,
plakala mi celú cestu, 
plakala mi celú cestu.:]

4.
Keď izbičku zametala, 
[:keď izbičku zametala,
slzami hu polievala, 
slzami hu polievala.:]

5.
Nepolievaj hu slzami, 
[:nepolievaj hu slzami,
máš vodičku za dverami, 
máš vodičku za dverami.:]

6.
Ber sa žienka z mojho domka, 
[:ber sa žienka z mojho domka,
nie si hodna mojho synka, 
nie si hodna mojho synka.:]

7.
Idem, idem, čo by nešla, 
[:idem, idem, čo by nešla,
k mojej mamke rovná cesta, 
k mojej mamke rovná cesta.:]

8.
Rovná cesta, rovný chodník, 
[:rovná cesta, rovný chodník,
vyprovaď ma moj milovník, 
vyprovaď ma moj milovník.:]

Jak je do neba vysoko


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú