Visoki brižek, bistra voďička

1.
Visoki brižek, bistra voďička,
napoj mi, mila, meho koňička.
[:Ja ho ňenapojim, bo ja še ho bojim,
bo ja maľučka.:]

2.
Bo tvuj koňiček ostro kovani,
pokopal bi me spod druhej strani.
[:Ja bi ňevirosla, za muž bi ňepošla,
haňba bi bula.:]

3.
Haňba bi bula mojemu ličku,
že ja ostala staru dzivečku.
[:Haňba kemu temu, ľičku rumenemu,
haňba bi bula.:]

4.
Haňba bi bula mojej maceri,
haňba bi bula mojej maceri
[:Ľen me jednu mala a me ňevidala,
haňba bi bula.:]

Visoki brižek, bistra voďička


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú