Pilam včera, pijem dňeška

1.
Pilam včera, pijem dňeška, 
stracila ja čepec dzeška, 
co mi budze muž povedac, 
kedz ja pujdzem čepec hľedac. 

2.
Ňebudzem ja doma bivac,
ľem ja še chcem skorej vidac, 
ňezostanem dzivka stara,
bo ja pujdzem za richtara.

3.
Dzivče, dzivče bilej tvari, 
co tam hľedaš kolo travi, 
hľedaš, hľedaš ši stracila, 
ten perscinek od frajira. 

4.
Pil som včera, pijem dňeška, 
stracil ja tiš kalap dzeška, 
co mi budze mac povedac, 
kedz ja pujdzem kalap hľedac. 

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú