Paše ovčar ovce

1.
Paše ovčar ovce na želenej luce, 
na želenej otave. 
A pekne dzivčatko vije mu perečko
za klobučik pavove. 

2.
Šleboda, šleboda na co ši mi dala 
teho muža stareho, 
aňi ho pobočkac, aňi ho obejmuc, 
aňi hledzec na ňeho. 

3.
Kedz som bula mlada, slobodňe som mohla
do každeho šenku isc.
Už som še vidala stareho dostala, 
teraz mušim doma bic.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú