Mila moja poc vonka

1.
Mila moja poc vonka kušťičko, 
naj ci povim presmutne slovičko.
[:Roďiče nam v tej ľubosci braňa,
pujdzeme mi skočic do Dunaja.:]

2.
A kedz išľi ku brehu Dunaju,
dze še v takej ľubosci štritaju.
/:Ešči raz še oňi poľubiľi,
obidvojo do vodi skočiľi.:]

3.
Po Dunaju drobne ribki skaču, 
ocec i mac už za nami plaču. 
[:Hľedaju nas po slovenskim kraju
a mi špime v hľibokim Dunaju:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú