Jak je život krásny

1.
Jak je život krásny, keď sa láska začína, 
dve srdcia blažené, spojuje ich dúha sna.
Dve srdcia blažené šepkajú si tajne tak, 
že len raz žijeme a preto milujeme.

2.
Sklamal ma, sklamal ma, čo ma verne miloval, 
za tichým večerom vernú lásku sľuboval.
Slnko lásky zhaslo a mne ostal v srdci boľ, 
ja musím povedať zbohom láska, dobrú noc. 

3.
Dobrú noc, dobrú noc už sa láska skončila, 
dve srdcia blažené ľudská zlosť rozlúčila.
Ty sa s inou tešíš, inej šepkáš mám ťa rád, 
pod naše okienko neprídeš už nikdy viac.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú