Haňičko, Haňičko

1.
Haňičko, Haňičko, co to ľen ti robiš,
[:frajir do vas idze:] a ti doma ľežiš.

2.
Kvitňe ruža, kvitňe, čija že ľen budze, 
[:pridze taki šuhaj:] co ju tarhac budze. 

3.
Bodaj bi ši Hančo, čertoch viľežela,
[:kedz ši cez bili dzeň:] cez dzeň vispavala.

4.
Daj me mamko moja, tam dze me pitaju, 
[:kedz mi ruža kvitne:] naj kvitek tarhaju. 

5.
Haňičko, Haňičko, daj mi dakušťičko,
[:oblapic, pobočkac:] tvoje bile ľičko.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú