Fľašečka še kiva

1.
[:Fľašečka še kiva, že še ňenaľiva.:]
[:Poharičok šepce, poharičok šepce, 
napijme še ešče:/

2.
[:Pijme že ju pijme, kec nam nalivaju,:]
[:Z tarkasteho džbana, z tarkasteho džbana
do bileho rana.:]

3.
[:Pijme že ju, pijme, dobre je palena,:]
[:bo ju napalila, bo ju napalila 
moja mlada žena.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú