Ej, topoľ, topoľ, želeni topoľ

1.
Ej, topoľ, topoľ, želeni topoľ, 
kedz me ňechceš, ňeľubuješ,
ej, ta mi daj pokoj. 

2.
V zahradke stala, mageran šala, 
sľizy z očoch jej padaľi,
ešťi še mi šmiala.

3.
Co še mi šmeješ, či chceš moja bic, 
šak znaš dobre, že nam braňa
rodiče še schodzic. 

4.
Braňi ocec, mac, braňi šestra, brat, 
braňi cala fameľia,
ňechcu še nam dac vžac. 

5.
Darmo braňice, ňezabraňice, 
bo vi našu vernu lasku
už nerozlučice. 

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú