Cichi vetrik po doľiňe veje

1.
Cichi vetrik po doľiňe veje, 
slunečko še spoza huri šmeje, 
drobni kvitek v poľu še rozvija,
ach, Bože muj, jakam neščeštľiva. 

2.
Neščeštľiva pre svojho mileho, 
či ho ešči uvidzim živeho, 
odešol na vojnu teho roku
a ja smutna čekam pri oblaku. 

3.
Žima prešla, mili še ňevracil, 
ach, Bože muj, dzeže še mi stracil, 
vžala mi ho ta vojna prekľata
a ja čekam sľizami zaľata.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú