Cez hajíček chodník biely

1.
[:Cez hajíček chodník biely, chodí Janík zarmutený,:]
tam pod stromečkom sedáva, slavík mu pieseň spievava. 

2.
[:Nespievaj slavík pieseň svú, nerob žiaľu mojmu srdcu.:]
Mňa už neteší pieseň tvá, mne leží v srdci Anka má. 

3.
[:Na dva roky som odveden, zajtra na rozlúčku pridem.:]
Do hája často chodievaj, za mňa sa k Bohu modlievaj. 

4.
[:Prešiel ročik a jeden deň, Anka je v háji každý deň,:]
tam pod stromečkom sedava a plačuc lístok čítava.

5.
[:Prešiel ročik a viacej dni, Anka do hája nechodí,:]
boľavou rúčkou píše list, nemožem viac bez teba žiť.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú