Dyž sem k vám chodíval

1.
[:Dyž sem k vám chodíval, chodívali drábi,:]
[:a už k vám nechodí, a už k vám nechodí
nechodí k vám žádný.:]

2.
[:Dyž sem k vám chodíval, chodívali sme dvá,:]
[:jeden od ulice, jeden od ulice, 
druhý ode dvora.:]

3.
[:Ten, od tej ulice, ten prosil velice,:]
[:ten od teho dvora, ten od teho dvora, 
ten prosil preboha.:]


alebo:
Když jsem k vám chodíval
Moravská

1. 
[:Když jsem k vám chodíval, chodívali drábi,:]
[:a už k vám nechodím, a už k vám nechodím,
nechodí k vám žádný.:]

2.
[:Když jsem k vám chodíval, chodívali jsme dva,:]
[:jeden od ulice, jeden od ulice, 
druhý ode dvora.:]

3.
[:Ten od tej ulice, ten prosil velice,:]
[:ten o tého dvora, ten o tého dvora, 
ten prosil preboha.:]

Když jsem k vám chodíval, chodívali drábi


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú