Už som sa oženil, budem dobre žiť

1.
Už som sa oženil, budem dobre žiť,
žena bude robiť a ja budem piť,
[:žena bude orať, deti budú siať,
ja v krčme červenô vínko popíjať.:]

2.
A keď žitko zožnem, tak ho vymlátim,
potom si ja v krčme dlhy vyplatím
[:žena bude plakať, deti nariekať,
otec všetko prepil, čo budeme mať.:]

Už som sa oženil, budem dobre žiť


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú