Žena moja, čuč mi

Záblatie, Trenčiansko

1.
Žena moja, čuč mi, ked já prídem z krčmi,
ani mi niž nevrav, abich ťa nevipral.

2.
To je žena dobrá, kerá niž nevraví,
ked muž príde z krčmi, len postel odpraví.

3.
A ked ho vizleče, pekne mu hovorí,
chodže, mužu, spati, do našej komori.

4.
A ked sa tam vispíš, pojden ta zobudit,
stanže, mužu, hore, chojže sa zas napit.

5.
Kím chlapci píjali, dobre sa mávali,
a čilek nepijú, precca niž nemajú.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú