Žena moja mladá

Dúbravy, Podpoľanie

1.
[:Žena moja mladá, 
ňebuďem ťa bíjať,:]
[:ľen tam ňechoďievaj, 
ďe ja budem píjať, píjať.:]

2. 
[:Prečo si ma, žienka,
ožranom nazvala?:]
[:Veď som ťi ňeprepil,
čo ťi maťi dala.:]

3.
Čo ťi maťi dala,
dal som ťi na lúki:]
[:a ja som si vipil,
moje holé ruki.:]

4.
A čo ťi oťec dal,
dal som ťi na role,:]
[:a ja som sa napil,
za moje mozole.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú