Tie naše žeňički jedna druhej vravia

Bobrovec, Liptov

1.
Tie naše žeňički
jedna druhej vravia.
[:Gďe je muoj, gďe je tvoj,
gďe sa tí korhelia?:]

2. 
Boženku, Boženku,
daj mi takú žienku,
[:čo ma buďe voďiť
od šenku do šenku.:]

3.
Boženku, Boženku,
daj mi takú žienku,
[:čo mi buďe nosiť
z krčmički pálenku.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú