Sprauže mi žeňičko

Hriňová, Podpoľanie

1.
Sprauže mi žeňičko, [:sprauže mi po vuoľi,:]
hej, kéd ja s krčmi puojdem, [:príďže mi naproti.:]

2.
Načo bi ja išla [:proti korheľovi,:]
keď mi žítko prepiu, [:ešte na koreni.:]

3.
Prečo si ma, žienka, [:korheľom nazvala,:]
hej, veď som ťi ňeprepiu, [:čo ťi mamka dala.:]

4.
Čo ťi mamka dala, [:dau som ťi na lúki,:]
hej, a ja som sa napiu [:z mojej holej ruki.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú