Pila som pálenku

Likavka, Liptov

1. 
Pila som pálenku,
za pálenkou pivo,
žebi moje nuoški,
ňechoďiľi krivo.

2. 
Pila som pálenku,
ňeopila som sa,
spávala som s chlapci,
ňeprespala som sa.

3. 
Keď s kršťeňia choďia,
vtedi ďeťi robia,
i ja tak urobím,
len dvere otvorím.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú