Pálenka, drndoška

1.
Pálenka, drndoška, ňepijem, len troška,
[:na večer, na ráno, na večer, na ráno,
liter mi je málo.:]

2.
Pálenka zaspala, kalíšťek ju budí,
[:vtaň palenka hore, vstaň pálenka hore, 
hybaj medzi ľudí.:]


alebo:

Skleňička drndoška
Pivnica

1.
Skleňička drndoška, ňepijem, len troška,
[:len večer, aj ráno, litra mi je málo.:]

2.
Skleňička skleňená, s ťeba je dobre piť,
[:pozdrav Boh sklenára, kerí ťa dal robiť.:]

3.
Pánboh daj, sklenáru dvesto rokú žiťi,
[:abi nám s tej sklenki dobre bolo piťi.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú