Pálené limbočka

Mestečko, Trenčiansko

1.
Pálené limbočka,
ňeni ca len troška,
[:ňeni ca len na dne,
vipijem ca smadne.:]

2.
Pila bich pálené,
po pálenem pivo,
[:abu moje noški,
nechojeli krivo.:]

3.
Pálené ňeškoj mi,
do hlavi ňechoj mi,
[:lež mi choj do brucha,
vižen zlého ducha.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú