Oj, keď som išiou z krčmi domou

Klokoč, Podpoľanie

1. 
Oj, keď som išiou z krčmi domou,
pomíľiu som jednou nohou,
[:druhá sa mi podlomila,
do garátu ma zvaľila.:]

2.
Ej, čo som mau robiť, úbohí,
ňevládau som stáť na nohi,
[:probovau som šetke šťiri,
aňi tie mi ňestačiľi.:]

3.
Páľenoučka, rád ťa pijem,
aľe keď mám malí príjem,
[:tisíc korún je v mesiaci,
to mi ňijako ňestačí.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú