Náš gazda sa hňevá

1. 
Náš gazda sa hňevá, že mi tu pijeme,
[:ej, bár si chižu predá, domú ňepojďeme.:]

2.
Ja som ňebol doma, ja som ňeopáčil,
[:ej, zedel mi vlk koňa, už som dosedlačil.:]

3.
Račej bi bol temu, keď bi mi bol ženú,
[:ej, oholel bi bradu, zal bi ženu mladú.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú