Na záhumňišťi

Dúbrava, Liptov

1.
Na záhumňišťi,
na konopišťi
[:pasla jedna žena muža
na remeňišťi.:]

2. 
Oj, ženo, ženo,
pusťi ma s ňeho,
[:ňepoviem ťi za rok, za dva
slovíčka zlého.:]

3.
A na ten treťí
buďem ťa bíjať,
[:prečo si ma naučila
páľenku píjaťť:]

4.
Páľenku píjať,
do krčmi choďiť,
[:prečo si ma naučila
z druhou sa vodiť?:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú