Moja žena ta ma kľaje že pijem

Jedľové Kostoľany, Horné Považie

1.
Moja žena ta ma kľaje že pijem,
veď to ona obanuje, keď umriem.
[:Keď ja umriem, položí ma na lávku,
príde ko mne a podvihne mi hlávku.:]

2.
Mužu, mužu, vstávaj hore, vstaň hore,
tam ti stojí liter rumu na stole.
[:Keď si ma ty pre palenuo prekliala,
vyžer si ty liter rumu aj sama.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú