Mám ja jedon kabat noví

Brehy, Tekov

1. 
Mám ja jedon kabat noví samá záplata
a ten druhí ešťe ľepší ňima chrbáta.
Za to sa ja dobre mám, ľen si vinko popíjam,
šeci ľudia mi hovoria veľkomožní pán.

2.
Keď som išou ot svéj miľej velmo pršalo,
padou som tam do priekopi, to ma mrzelo.
Zamazaou som si buoti, kabát, bruslek, galoti,
tak som išou ot svéj miľej ako z roboti.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú