Kebi sem já vedeu

Turá Lúka, Myjavsko

1. 
Kebi sem já vedeu,
kedi já len umru,
dau bi sem si robit
z páleného truhuu.

2. 
Z páleného truhuu,
z borovički veko,
abi mi len po méj smrti,
do méj hubi tékuo.

3. 
Pálené dračica,
pekelná dračica,
do sa ho velmi napije,
oblednú mu líca.

4. 
Do pálené lúbi,
temu ono škodí,
či do buata, či do vodi
bársde ho to hodí.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú