Išiel Franta medzo Franti

Záblatie, Trenčiansko

1. 
Išiel Franta medzo Franti,
predal kabát, kúpil karti,
lepšé karti jako kabát,
na karti sa móžem zahrat.

2. 
Ešče koža na baranu,
už ofčáci pijú na nu,
zejdi, koža, z barana,
už si dávno predaná

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú