Ešťe som ňevipiu, hej, za grajciar páľenki

Liptovské Sliače, Liptov

1.
Ešťe som ňevipiu, hej, za grajciar páľenki
[:a už som zavolau, hej, basoma lelki.:]

2.
Ej, basom a lelki, ej, basom azaňát,
[:keď som kožuch prepiu, prepijem i kabát.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú