Ej, poď do izbi

Veľké Borové,Liptov

1. 
Ej, poď do izbi,
[:čosi nam daš,:]
ej, tej paľenki,
[:čo v truhle maš.:]

2.
Ej, tej paľenki,
[:i ten kabat,:]
ej, pod do izbi,
[:čosi nam daš.:]

3.
Ej, sťaľi bučka,
[:u potočka,:]
ej, už je Hanka,
[:bez vrkočka.:]

4.
Ej, sťaľi brezu,
[:už ju vezu,:]
ej, už Haničku,
[:v čepci vedu.:]

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú