Čo som aj chudobní, zato som chlap dobrí

Čerín, Podpoľanie

1. 
Čo som aj chudobní,
zato som chlap dobrí,
keď ňemám pálenki,
napijem sa vodi.

2. 
Kebi ja bou veďeu,
že ja buďem starí,
bou bi si odkladau
na ďeň po grajciari.

3. 
Na deň po grajciari,
na tížďeň po groši,
žebi som ňechoďil
na starie dňi bosí.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú