A pod našu komoročku

Ložin, Zemplín

1.
A pod našu komoročku,
piju chlapci palenočku,
zo sklinočki krištalovej,
od Hanički richtarovej.

2.
Pilam včera, pilam dňeška,
prepila mi kabat kdzeška,
co mi budze mac povedac,
jak ja budu kabat hľedac?

3.
Takam spita, ledva stoju,
vše bim pila, ľem še boju,
ľem še boju toho capa,
co po noci dzivky lapa.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú