Tajilam, tajilam

1. 
Tajilam, tajilam, už vecej ňebudzem,
[:richtujce perini odavac še budzem.:]

2. 
Budzem še odavac za veľkoho pana,
[:budzem sebe, budzem, rozkazovac sama.:]

3. 
Rada bim še, rada, za pana vidala,
[:žebim nemušela šicko robic sama.:]

4. 
Len bi mi chodzila s panom popod ruku,
[:rano do kojscela, večar na muziku.:]

5. 
Dajce me mamočko za koho chcem sama,
[:bo kec me ňedace, skočim do Dunaja.:]

6. 
Do Dunaja skočim, z ňeho ňeviplivňem,
[:tam ja vam, mamočko, naveki zostaňem.:]

Tajilam, tajilam

Tajilam, tajilam

Tajilam, tajilam

Tajilam, tajilam


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú