Čierne oči, choďte spať

1.  
Čierne oči, choďte spať,
[:čierne oči choďte spať, 
bo musíte ráno vstať, 
bo musíte ráno vstať.:]

2.  
Ráno, ráno, ráničko,
[:ráno, ráno, ráničko, 
keď vychodí slniečko, 
keď vychodí slniečko.:]

3.  
Slniečko už vychodí,
[:slniečko už vychodí, 
má milá sa prechodí, 
má milá sa prechodí.:]

4.  
Prechodí sa po rínku,
[:prechodí sa po rínku, 
donesie nám novinku, 
donesie nám novinku.:]

5.  
Novinečku takovú,
[:novinečku takovú, 
že na vojnu verbujú, 
že na vojnu verbujú.:]

6.  
Keď verbujú, budú brať,
[:keď verbujú, budú brať, 
škoda chlapcov na stokrát,
škoda chlapcov na stokrát.:]

7.  
Dajú koňa, aj šaty,
[:dajú koňa, aj šaty, 
aj klobúčik rohatý, 
aj klobúčik rohatý.:]

8.  
Za klobúčik pentličku,
[:za klobúčik pentličku 
a ku boku šabličku, 
a ku boku šabličku.:]

9.  
A do ruky karabín
[:a do ruky karabím, 
už ťa, milá, zochabím, 
už ťa, milá, zochabím.:]

10.
Zostaň, milá, komu chceš,
[:zostaň, milá, komu chceš, 
už ty mojou nebudeš, 
už ty mojou nebudeš.:]

Čierne oči, choďte spať


Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú