Články

Finančné príspevky

Chcem sa všetkým, ktorí od 15. 11. 2016 až do dnešného dňa finančne prispeli na rekonštrukciu týchto stránok čo najsrdečnejšie poďakovať.

Celková suma príspevkov k 26. 6. 2017 je: 1669,42,- € (Z tejto sumy nie sú odpočítané bankové poplatky...)

Prispeli:

54. Zeman M. - 5,- €, 53. Žilka P. - 30,- €, 52. Castiglioni E.5- 10,- USD, 1. Toman Ľ. - 50,- €, 50. Kralčák J. - 2,- €, 49. K. M. - 5,- €, 48. Buvala J. firma Delta Plastics, s.r.o. - 750,- €, 47. Vavro P. - 50,-€, 46. Galatová - 20,- €, 45. Kufa J. - 18,5 €, 44. Gaššo O. - 2,- €, 43. Palaj J. - 10,-€, 42. Prachár J. - 20,- €, 41. Papšo R. - 20,- €, 40. Papan B. - 20,- €, 39. Lipták J. - 30,- €, 38. Dzurila D. - 30,- €, 37. Pomekač M. - 20,- €, 36. Lakatoš M. - 50,- €, 35. Tomek L. - 20,- €, 34. Nagy J. - 5,- €, 33. Lachký P. 10,- €, 32. Záruba J. - 20,- €, 31. Muranyi P. - 20,- €, 30. Tóth I. - 10,- €, 29. Majer T. - 20,- €, 28. Brada P. - 10,- €, 27. Horvath R. - 30,- €, 26. Šebo M. - 50,- €, 25. Ružarovsky P. - 20,- €, 24. ivo1717 - 20,- €, 23. Crkoň M. - 10,- €, 22. Zavadil J. - 10,- €, 21. Ponechal A. - 20,- €, 20. Takáč M. - 25,- €, 19. Poliak J. - 10,- €, 18. Sepeši J. - 20,- €, 17. Gábor Ľ. - 20,- €, 16. Plaštiak M. - 20,- €, 15. M. M. - 15,- €, 14. Zima P. - 10,- €, 13. Prachár J. - 10,- €, 12. Papšo R. -10,- €, 11. Vargočko O. - 10,- €, 10. Hrabčák P. 10,- €,  9. Labanc S. - 8,- €,  8. Szárszói A. - 15,- €,  7. Marko Š. 5,- €,  6  JoMi - 10,- €,  5. Klinovský M. - 10,- €,  4. Slušný E. - 20,- €,  3. Putira J. - 10,- €.  2. MM - 5, €, 1. Poláčeková M. - 10,- €

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú