Sponzori

Moje poďakovanie patrí:

*

Firme Delta Plastics, s.r.o. Banská Bystrica, Jozef Buvala - za finančný príspevok na upgrade stránok.

*
Firme DSi data s.r.o., Námestovo, ktorá sponzoruje webhosting týchto stránok.

*
Poteší ma, ak sa na tomto mieste objaví aj Vaše meno, či meno Vašej firmy,
ktorá finančne podporí rozširovanie obsahu stránok a pomôže zvýšiť ich informatickú hodnotu.

*

Za pomoc srdečne ďakujem!
Autor stránok.

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7596
Noty pre akordeón: 3347
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 217
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú