Vaša pomoc a podpora

V prípade, že nájdete na stránkach chyby, budem rád, ak ma na ne upozorníte, aby som ich mohol čo najskôr odstrániť.
Chcem tiež požiadať všetkých, ktorí môžu akýmkoľvek spôsobom prispieť k rozšíreniu či zlepšeniu týchto stránok zaslaním nových textov, notových záznamov, autorských nahrávok ľudových piesní, odkazov na ich stránky, zaslaním pripomienok a nápadov aby sa ozvali.

Vítaná je aj finančná pomoc, ktorá by pomohla pri realizovaní ďalších nápadov súvisiacich z rozšírením informačnej hodnoty stránok.

Pokiaľ sa rozhodnete podporiť projekt finančne, možete tak urobiť prevodom ľubovoľnej sumy na účet:
Číslo účtu: SK6109000000000054100170 (ako variabilný symbol uvádzajte: 20160001).

K zverejneniu zasielajte len ľudové piesne (autori sú neznámi), alebo zľudovené piesne, ktorých autorom ste vy sami, alebo mate povolenie k zverejneniu piesne od samotného autora (aj s povolením k zverejneniu materiálov).
Autorské piesne bez povolenia autorov nebudú na stránky zaradené. Ďakujem za pochopenie.

Ak ste na týchto stránkach našli pieseň, ktorej ste autorom, alebo autora poznáte, prosím upozornite ma na to, skontaktujte sa so mnou a verím, že uvedieme veci na pravú mieru.

Svoje pripomienky, nápady....môžete zasielať na:
Ing. Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186, pesnicky(at)orava.sk

 Ste graficky zdatní, máte nápady a chcete mi pomôcť? Privítam vaše návrhy na logo týchto stránok, ktoré by slúžilo ako odkaz- pozvánka na tieto stránky. Môj prvý návrh - animovaný gif o rozmeroch 140 x 40 pixelov je tu:

Pesničky pre všetkých - texty a noty ľudových piesní

Čakám na vaše návrhy:-)


Zaujal Vás projekt Pesničky pre všetkých?

Ak Vás môj projekt Pesničky pre všetkých aspoň trocha zaujal, môžete ho podporiť zaslaním ďalších textov, notových zápisov, bezplatným zaslaním Vášho CD, DVD s ľudovými piesňami, či folklórnou tématikou, upozornením svojich priateľov, známych alebo návštevníkov vašich webových stránok na tento projekt umiestnením propagačného banera či odkazu na svoju webovú stránku alebo blog.

<a href="http://pesnicky.orava.sk" target="_blank" title="Pesničky pre všetkých - Texty a noty ľudových piesní"><img src="http://pesnicky.orava.sk/images/banners/ban_pesnicky_140x40.gif" border="0" alt="Pesničky pre všetkých" title="Pesničky pre všetkých - texty a noty ľudových piesní" width="140" height="40" /></a>

 

<a href="http://pesnicky.orava.sk" target="_blank" title="Pesničky pre všetkých - Texty a noty ľudových piesní"><img src="http://pesnicky.orava.sk/images/banners/ban_pesnicky_150x80.gif" border="0" alt="Pesničky pre všetkých" title="Pesničky pre všetkých - texty a noty ľudových piesní" width="150" height="80" /></a>

Donate - Váš dar

Čiastka: 

Texty piesni E-pub

Pre tých, ktorí by chceli mať so sebou texty aspoň niektoré z najznámejších ľudových piesní aj v čase, keď nie sú pripojení na internet, ponúkam elektronickú verziu knihy Pesničky pre všetkých - texty vo formáte e-pub.

Štatistika piesní

Počet textov piesni: 7560
Noty pre akordeón: 3338
Noty pre klavír: 270
Noty pre heligónku: 215
Noty pre husle: 288
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 818
Noty - vianočné: 167

Ako hudobník

Vekové zloženie návštevníkov

Aké noty Vám tu chýbajú