Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43808 zobrazení)
Tichá noc (40609 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40136 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32599 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27567 zobrazení)
A čija to chyža (20342 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19655 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19547 zobrazení)
V hlbokej doline (19098 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18110 zobrazení)
A ja taka čarna (17928 zobrazení)
Kohútik jarabý (17137 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16614 zobrazení)
Mám ja hrušku (16326 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16257 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16081 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14967 zobrazení)
Dedinka v údolí (14924 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14889 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14104 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13789 zobrazení)
Na Orave dobre (13535 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13483 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13358 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13230 zobrazení)
A americkom poli (13186 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13056 zobrazení)
Päťdesiatka (12231 zobrazení)
O poštáre abel (12229 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11958 zobrazení)
A od Prešova (11916 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11632 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11583 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11572 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11563 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11337 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11300 zobrazení)
Na Pankráci (11291 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11034 zobrazení)
Joj, mamo (10687 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10567 zobrazení)
Kapura, kapura (10541 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10539 zobrazení)
Pec nám spadla (10485 zobrazení)
Živijo (10447 zobrazení)
A čo koho do toho (10428 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10389 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10228 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10161 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10037 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9994 zobrazení)
Andro verdan (9738 zobrazení)
Júlia, Júlia (9589 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9401 zobrazení)
La Paloma (9390 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9118 zobrazení)
Cikánka (9022 zobrazení)
Slovenské mamičky (8995 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8819 zobrazení)
Majorán, majorán (8782 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8755 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8726 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8678 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8628 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8608 zobrazení)
Idze poštar, idze (8589 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8379 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8364 zobrazení)
Na brehu riečky (8350 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8319 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8300 zobrazení)
Vydala mamička (8268 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8180 zobrazení)
A já tě nechci (8094 zobrazení)
Dnes je sobota (8090 zobrazení)
Odam še ňeodam (8090 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8039 zobrazení)
Redovi še začina (7853 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7843 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7645 zobrazení)
Červene, źeľene (7609 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7550 zobrazení)
Deti z Pirea (7532 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7498 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7493 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7406 zobrazení)
Černý cikán (7345 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7063 zobrazení)
Sadíme my máje (6991 zobrazení)
Čo to za veselie (6770 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6768 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6743 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6570 zobrazení)
A jaky ty parobek (6556 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6534 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6464 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6258 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6204 zobrazení)
Apoštaris avel (6099 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6096 zobrazení)
Horila sosna palala (5891 zobrazení)
Sedemnásť liet (5668 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5619 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5614 zobrazení)
Studentočka (5586 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5455 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5436 zobrazení)
Čas radosti (5408 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5363 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5290 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5276 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5176 zobrazení)
A na hori tataročka (5144 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5132 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5079 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4996 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4983 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4923 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4880 zobrazení)
Do hory, do lesa (4880 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4792 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4665 zobrazení)
Lolo bicygli (4661 zobrazení)
Odobierka (4516 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4464 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk