Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43763 zobrazení)
Tichá noc (40588 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40058 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32573 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27544 zobrazení)
A čija to chyža (20322 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19637 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19519 zobrazení)
V hlbokej doline (19078 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18085 zobrazení)
A ja taka čarna (17895 zobrazení)
Kohútik jarabý (17103 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16590 zobrazení)
Mám ja hrušku (16301 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16240 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16051 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14943 zobrazení)
Dedinka v údolí (14887 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14855 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14078 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13766 zobrazení)
Na Orave dobre (13514 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13446 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13319 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13213 zobrazení)
A americkom poli (13162 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13031 zobrazení)
Päťdesiatka (12218 zobrazení)
O poštáre abel (12200 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11944 zobrazení)
A od Prešova (11901 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11598 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11567 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11553 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11544 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11319 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11292 zobrazení)
Na Pankráci (11270 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11016 zobrazení)
Joj, mamo (10670 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10552 zobrazení)
Kapura, kapura (10527 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10525 zobrazení)
Pec nám spadla (10446 zobrazení)
Živijo (10431 zobrazení)
A čo koho do toho (10412 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10361 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10210 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10146 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10027 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9977 zobrazení)
Andro verdan (9722 zobrazení)
Júlia, Júlia (9557 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9382 zobrazení)
La Paloma (9369 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9099 zobrazení)
Cikánka (8994 zobrazení)
Slovenské mamičky (8981 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8800 zobrazení)
Majorán, majorán (8763 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8743 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8709 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8668 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8610 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8589 zobrazení)
Idze poštar, idze (8568 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8365 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8347 zobrazení)
Na brehu riečky (8342 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8310 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8287 zobrazení)
Vydala mamička (8252 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8168 zobrazení)
Odam še ňeodam (8081 zobrazení)
Dnes je sobota (8077 zobrazení)
A já tě nechci (8076 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8027 zobrazení)
Redovi še začina (7845 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7830 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7629 zobrazení)
Červene, źeľene (7595 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7529 zobrazení)
Deti z Pirea (7511 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7486 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7469 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7387 zobrazení)
Černý cikán (7338 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7052 zobrazení)
Sadíme my máje (6955 zobrazení)
Čo to za veselie (6756 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6747 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6731 zobrazení)
A jaky ty parobek (6544 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6540 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6521 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6450 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6235 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6186 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6081 zobrazení)
Apoštaris avel (6077 zobrazení)
Horila sosna palala (5869 zobrazení)
Sedemnásť liet (5654 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5605 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5597 zobrazení)
Studentočka (5567 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5437 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5425 zobrazení)
Čas radosti (5397 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5345 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5281 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5264 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5162 zobrazení)
A na hori tataročka (5136 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5119 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5057 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4985 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4965 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4910 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4862 zobrazení)
Do hory, do lesa (4862 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4757 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4648 zobrazení)
Lolo bicygli (4644 zobrazení)
Odobierka (4502 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4448 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk