Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43761 zobrazení)
Tichá noc (40585 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40055 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32569 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27537 zobrazení)
A čija to chyža (20319 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19633 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19514 zobrazení)
V hlbokej doline (19075 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18080 zobrazení)
A ja taka čarna (17891 zobrazení)
Kohútik jarabý (17101 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16587 zobrazení)
Mám ja hrušku (16297 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16237 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16048 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14940 zobrazení)
Dedinka v údolí (14881 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14848 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14074 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13762 zobrazení)
Na Orave dobre (13511 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13438 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13312 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13209 zobrazení)
A americkom poli (13156 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13028 zobrazení)
Päťdesiatka (12215 zobrazení)
O poštáre abel (12194 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11941 zobrazení)
A od Prešova (11899 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11595 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11564 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11551 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11541 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11317 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11290 zobrazení)
Na Pankráci (11267 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11014 zobrazení)
Joj, mamo (10664 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10549 zobrazení)
Kapura, kapura (10524 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10523 zobrazení)
Pec nám spadla (10443 zobrazení)
Živijo (10427 zobrazení)
A čo koho do toho (10408 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10357 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10207 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10143 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10024 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9974 zobrazení)
Andro verdan (9717 zobrazení)
Júlia, Júlia (9552 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9380 zobrazení)
La Paloma (9364 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9096 zobrazení)
Cikánka (8990 zobrazení)
Slovenské mamičky (8979 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8797 zobrazení)
Majorán, majorán (8761 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8740 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8707 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8666 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8605 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8584 zobrazení)
Idze poštar, idze (8565 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8363 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8344 zobrazení)
Na brehu riečky (8339 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8306 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8284 zobrazení)
Vydala mamička (8250 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8165 zobrazení)
Odam še ňeodam (8079 zobrazení)
Dnes je sobota (8075 zobrazení)
A já tě nechci (8074 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8024 zobrazení)
Redovi še začina (7841 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7828 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7627 zobrazení)
Červene, źeľene (7591 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7524 zobrazení)
Deti z Pirea (7508 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7484 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7465 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7384 zobrazení)
Černý cikán (7334 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7050 zobrazení)
Sadíme my máje (6952 zobrazení)
Čo to za veselie (6754 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6743 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6728 zobrazení)
A jaky ty parobek (6541 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6537 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6517 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6448 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6231 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6183 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6079 zobrazení)
Apoštaris avel (6073 zobrazení)
Horila sosna palala (5866 zobrazení)
Sedemnásť liet (5651 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5602 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5593 zobrazení)
Studentočka (5565 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5435 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5421 zobrazení)
Čas radosti (5394 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5342 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5278 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5260 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5160 zobrazení)
A na hori tataročka (5133 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5117 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5053 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4982 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4961 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4906 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4858 zobrazení)
Do hory, do lesa (4858 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4754 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4645 zobrazení)
Lolo bicygli (4637 zobrazení)
Odobierka (4498 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4446 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk