Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf
(k dnešnému dňu sú vložené piesne v pdf začínajúce na písmeno A až O).  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Pre zariadenia
iPad, iPad 2 alebo nový iPad s operačným systémom iOS4,3 a vyššie nájdete viac informácií tu: http://www.sibelius.com/products/avid_scorch/index.html
Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Maryša, Maryša (17.12.2014)
Maryša, Maryša Pre akordeón (17.12.2014)
Vánoce, vánoce přicházejí Pre heligónku (17.12.2014)
Myslivečku, kdybys chtěl Pre akordeón (17.12.2014)
Dobrý pastier sa narodil Pre akordeón (12.12.2014)
Dnešný deň sa radujme Pre akordeón (12.12.2014)
Priadmeže len priadme Pre akordeón (10.12.2014)
Spadl lístek z javora Pre akordeón ( 7.12.2014)
Šofere, šofere Pre akordeón ( 7.12.2014)
Šla panenka k zpovídání Pre akordeón ( 7.12.2014)
Krásná Panna Pre akordeón ( 6.12.2014)
Prstienok na ruke Pre akordeón ( 6.12.2014)
Krásná Panna ( 6.12.2014)
Prstienok na ruke ( 6.12.2014)
Poďme domov, večer je Pre akordeón ( 6.12.2014)
Poďme domov, večer je ( 6.12.2014)
Šla Andulka do háječku Pre akordeón ( 5.12.2014)
Dievčatko krásne Pre akordeón ( 4.12.2014)
Svadobná z Važca Pre akordeón ( 4.12.2014)
Svadobná z Važca ( 4.12.2014)
Hej, Bárto s Ondráškem Pre akordeón ( 4.12.2014)
Vitaj, dieťa, medzi nami Pre akordeón ( 4.12.2014)
Hej, Bárto s Ondráškem ( 4.12.2014)
Vitaj, dieťa, medzi nami ( 4.12.2014)
Zahraj mi, hudečku Pre akordeón ( 3.12.2014)
Zahraj mi, hudečku ( 3.12.2014)
Vydávaj sa, moja milá Pre akordeón ( 1.12.2014)
Vydávaj sa, moja milá ( 1.12.2014)
Sitno, moje Sitno Pre akordeón (30.11.2014)
Sitno, moje Sitno (30.11.2014)
Uzka draška do valalu Pre akordeón (30.11.2014)
Panna na oslu jede Pre akordeón (29.11.2014)
Dědečku, dědečku, koleda Pre akordeón (29.11.2014)
Byla cesta, byla ušlapaná Pre akordeón (29.11.2014)
Panna na oslu jede (29.11.2014)
Dědečku, dědečku, koleda (29.11.2014)
Byla cesta, byla ušlapaná (29.11.2014)
Uzka draška do valalu Pre akordeón (29.11.2014)
Nechoď k nám, šohajku Pre akordeón (28.11.2014)
Nechoď k nám, šohajku (28.11.2014)
Do hory, do lesa Pre keyboard (26.11.2014)
Čo sa stalo tej noci Pre akordeón (26.11.2014)
Čo sa stalo tej noci (26.11.2014)
Pres zelené žitečko Pre akordeón (26.11.2014)
Pršelo, bylo tma Pre akordeón (26.11.2014)
Pres zelené žitečko (26.11.2014)
Rožňovské hodiny Pre akordeón (18.11.2014)
Prídi, Janík premilený Pre akordeón (17.11.2014)
Pode mlejnem, nade mlejnem Pre akordeón (13.11.2014)
Plavala husička po Dunaji Pre akordeón (12.11.2014)
Zapadá slniečko Pre akordeón (10.11.2014)
Pásla husy pode dvorem Pre akordeón ( 9.11.2014)
Pršívalo, jen se lilo Pre akordeón ( 3.11.2014)
Teče voda struhou Pre akordeón ( 3.11.2014)
Od Tábora až k nám Pre akordeón ( 2.11.2014)
O posvícení Pre akordeón ( 2.11.2014)
Červená růžičko, rozvíjej se Pre akordeón ( 2.11.2014)
Nestůjte, mládenci pod okny Pre akordeón ( 2.11.2014)
Nepůjdem, nepůjdem Pre akordeón ( 1.11.2014)
Horenka, horenka, hora Pre akordeón ( 1.11.2014)
Napij se, bratříčku, napij Pre akordeón ( 1.11.2014)
Na tý louce zelený Pre akordeón ( 1.11.2014)
Zahrada Moravy Pre akordeón (31.10.2014)
Na strání malá chaloupka Pre akordeón (28.10.2014)
Na louce sedlák seče Pre akordeón (27.10.2014)
Šumař Bárta Pre akordeón (27.10.2014)
U Zborova na vršíčku Pre akordeón (26.10.2014)
Myslivče, myslivče Pre akordeón (25.10.2014)
Muziky, muziky Pre akordeón (25.10.2014)
Můj otec rybářem byl Pre akordeón (25.10.2014)
Měsíček svíti Pre akordeón (24.10.2014)
Měl jsem tě, holka, rád Pre akordeón (24.10.2014)
Marjánko, Marjánko Pre akordeón (24.10.2014)
Káčo, Káčo, Kulichova (23.10.2014)
Káčo, Káčo, Kulichova Pre akordeón (23.10.2014)
Keď sa hory zelenali Pre akordeón (23.10.2014)
V šírom poli kríž Pre akordeón (23.10.2014)
Letochová hospůdečka malovaná Pre akordeón (22.10.2014)
Lešetínsky kovář Pre akordeón (22.10.2014)
Rozprjahajte chlopci koňi Pre akordeón (21.10.2014)
Ked ja nadešol do kraja Pre akordeón (20.10.2014)
Ked ja nadešol do kraja (20.10.2014)
Lísteček z památníku Pre akordeón (20.10.2014)
Lísteček z památníku (20.10.2014)
Išlo dzieuče lesom Pre akordeón (16.10.2014)
Išla žena do mlina Pre akordeón (16.10.2014)
Ku Praze je cesta dlouhá Pre akordeón (11.10.2014)
Kolem naší zahrádečky Pre akordeón (10.10.2014)
Třeboňská kasárna Pre akordeón ( 5.10.2014)
Když jsem přišel do Vršovíc Pre akordeón ( 4.10.2014)
Kdybych byla ptáčkem Pre akordeón ( 4.10.2014)
Kdo si tu pěsničku zazpěvá Pre akordeón ( 4.10.2014)
Pret farárom mostek Pre akordeón ( 3.10.2014)
Pret farárom mostek ( 3.10.2014)
Hura, hura, šiva skala Pre akordeón ( 3.10.2014)
Piesňe moje, piesňe Melodia ( 3.10.2014)
Chto ma ženu, naj ju preda Pre akordeón (25.09.2014)
Chodievali chlapci k nám Pre akordeón (25.09.2014)
Hoc` aj Pohorelá malá a chudobná Pre akordeón (24.09.2014)
Ešči raz, hoja Pre akordeón (22.09.2014)
Ej, rozmarín, rozmarín Pre akordeón (20.09.2014)
Hora, hora, zelená je dokola Pre akordeón (13.09.2014)
Kamerádí, co mám dělat Pre akordeón ( 4.09.2014)
Na tom našem roubeníčku Pre akordeón ( 4.09.2014)
Hezky od podlahy Pre akordeón (31.08.2014)
Popraham koňički Pre akordeón (24.08.2014)
Popraham koňički (24.08.2014)
Hezky od podlahy Pre akordeón (23.08.2014)
Háj, husičky, háj Pre akordeón (21.08.2014)
Akože ja pôjdem samučičká ťato Pre akordeón (21.08.2014)
A koj som jä Pre akordeón (21.08.2014)
Na nebi jasno, na nebi krasno (17.08.2014)
Zaspała Haňička pid ľeľiju (17.08.2014)
Darme mi, mamičko, od neho branite Pre akordeón (17.08.2014)
Dievča, čo robíš Pre akordeón (17.08.2014)
De si bola, moja milá Pre akordeón (17.08.2014)
Dobre mi mamenka povedala Pre akordeón (17.08.2014)
Dífča z Bílej hory Pre akordeón (17.08.2014)
Dolina, dolina, kamenný chodníček Pre akordeón (16.08.2014)
Dávajú ma za mäsiara Pre akordeón (16.08.2014)
Dobrý večer, susedova mamička Pre akordeón (16.08.2014)
Dnes je sobota Pre akordeón (16.08.2014)
Dievky, dievčatá, keby ste znali Pre akordeón (16.08.2014)
Dievča, dievča, bieli krištál Pre akordeón (16.08.2014)
Na našem dvoře je pěkná růžička Pre akordeón (16.08.2014)
Veje vetor po doline Pre akordeón (13.08.2014)
V zelenej úboči Pre akordeón (13.08.2014)
Vychodí slniečko spoza ostrej skaly Pre akordeón (13.08.2014)
Vyletela holubička spoza nášho okienečka Pre akordeón (13.08.2014)
Aňi to ňe hora, co ňema javora Pre akordeón ( 8.08.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (46962 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (45226 zobrazení)
Tichá noc (43973 zobrazení)
Fašiangy, Turice (33919 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (29325 zobrazení)
A čija to chyža (22280 zobrazení)
Načo pôjdem domov (22198 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (21800 zobrazení)
V hlbokej doline (20628 zobrazení)
A ja taka dzivočka (19851 zobrazení)
Kohútik jarabý (19684 zobrazení)
A ja taka čarna (19616 zobrazení)
Medveďku, daj labku (18462 zobrazení)
Mám ja hrušku (18275 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (18037 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (17351 zobrazení)
Páslo dievča pávy (16980 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (16729 zobrazení)
Dedinka v údolí (16577 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (15941 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (15920 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (15722 zobrazení)
Na Kráľovej holi (15709 zobrazení)
Na Orave dobre (15052 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (14723 zobrazení)
A americkom poli (14594 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (14549 zobrazení)
O poštáre abel (13954 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (13743 zobrazení)
Pec nám spadla (13526 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (13461 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (13452 zobrazení)
Päťdesiatka (13337 zobrazení)
A od Prešova (13260 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (13045 zobrazení)
Spievanky, spievanky (13041 zobrazení)
Joj, mamo (12731 zobrazení)
Na Pankráci (12704 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (12679 zobrazení)
A či sa mi snívalo (12292 zobrazení)
Živijo (12193 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (12017 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (11897 zobrazení)
Pod horou, pod horou (11752 zobrazení)
Kapura, kapura (11649 zobrazení)
A čo koho do toho (11642 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (11402 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (11399 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (11371 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (11353 zobrazení)
La Paloma (11178 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (11136 zobrazení)
Andro verdan (11105 zobrazení)
Júlia, Júlia (10918 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (10657 zobrazení)
Slovenské mamičky (10287 zobrazení)
Cikánka (10275 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (10182 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (10168 zobrazení)
Majorán, majorán (10134 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (10098 zobrazení)
Idze poštar, idze (9738 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (9650 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (9638 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (9481 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (9481 zobrazení)
Na brehu riečky (9456 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (9440 zobrazení)
Vydala mamička (9352 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (9327 zobrazení)
Byla noc krásna májová (9281 zobrazení)
Redovi še začina (9176 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (9169 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (9166 zobrazení)
Dnes je sobota (9035 zobrazení)
A já tě nechci (9004 zobrazení)
Deti z Pirea (8885 zobrazení)
Odam še ňeodam (8871 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (8862 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (8684 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (8682 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8672 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (8603 zobrazení)
Červene, źeľene (8569 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (8527 zobrazení)
Černý cikán (8348 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (8200 zobrazení)
Čížiček, čížiček (8106 zobrazení)
Az a szép, az a szép (7946 zobrazení)
Sadíme my máje (7816 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7809 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (7797 zobrazení)
Čo to za veselie (7751 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (7398 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (7369 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (7289 zobrazení)
Apoštaris avel (7239 zobrazení)
A jaky ty parobek (7225 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6997 zobrazení)
Horila sosna palala (6995 zobrazení)
Jedna druhej riekla (6863 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6831 zobrazení)
Čas radosti (6829 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (6783 zobrazení)
Studentočka (6761 zobrazení)
Sedemnásť liet (6508 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (6488 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (6421 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (6353 zobrazení)
Do hory, do lesa (6307 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (6161 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (6106 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (6063 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (6059 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (6015 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5954 zobrazení)
A na hori tataročka (5916 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5905 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (5866 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (5866 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5864 zobrazení)
Lolo bicygli (5598 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (5581 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (5507 zobrazení)
Odobierka (5371 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6462
Noty pre akordeón: 2184
Noty pre klavír: 282
Noty pre heligónku: 171
Noty pre husle: 52
Noty pre cimbal: 30
Noty - melódia: 597
Noty - vianočné: 82

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk