Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43792 zobrazení)
Tichá noc (40603 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40107 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32591 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27560 zobrazení)
A čija to chyža (20331 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19650 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19536 zobrazení)
V hlbokej doline (19094 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18101 zobrazení)
A ja taka čarna (17917 zobrazení)
Kohútik jarabý (17122 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16608 zobrazení)
Mám ja hrušku (16317 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16251 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16068 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14960 zobrazení)
Dedinka v údolí (14912 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14874 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14100 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13784 zobrazení)
Na Orave dobre (13532 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13467 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13337 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13227 zobrazení)
A americkom poli (13180 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13046 zobrazení)
Päťdesiatka (12227 zobrazení)
O poštáre abel (12215 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11954 zobrazení)
A od Prešova (11913 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11620 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11575 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11566 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11555 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11332 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11295 zobrazení)
Na Pankráci (11281 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11023 zobrazení)
Joj, mamo (10677 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10559 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10536 zobrazení)
Kapura, kapura (10535 zobrazení)
Pec nám spadla (10476 zobrazení)
Živijo (10438 zobrazení)
A čo koho do toho (10421 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10379 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10222 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10154 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10030 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9988 zobrazení)
Andro verdan (9732 zobrazení)
Júlia, Júlia (9574 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9393 zobrazení)
La Paloma (9381 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9108 zobrazení)
Cikánka (9012 zobrazení)
Slovenské mamičky (8989 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8814 zobrazení)
Majorán, majorán (8773 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8749 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8719 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8676 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8622 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8598 zobrazení)
Idze poštar, idze (8579 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8378 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8361 zobrazení)
Na brehu riečky (8346 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8317 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8293 zobrazení)
Vydala mamička (8260 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8179 zobrazení)
A já tě nechci (8092 zobrazení)
Dnes je sobota (8089 zobrazení)
Odam še ňeodam (8086 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8033 zobrazení)
Redovi še začina (7852 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7838 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7641 zobrazení)
Červene, źeľene (7606 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7542 zobrazení)
Deti z Pirea (7526 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7494 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7483 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7398 zobrazení)
Černý cikán (7345 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7062 zobrazení)
Sadíme my máje (6974 zobrazení)
Čo to za veselie (6764 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6763 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6740 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6558 zobrazení)
A jaky ty parobek (6554 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6528 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6459 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6247 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6200 zobrazení)
Apoštaris avel (6091 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6090 zobrazení)
Horila sosna palala (5886 zobrazení)
Sedemnásť liet (5662 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5611 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5609 zobrazení)
Studentočka (5582 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5448 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5432 zobrazení)
Čas radosti (5406 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5358 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5289 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5274 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5170 zobrazení)
A na hori tataročka (5140 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5126 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5073 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4990 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4977 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4918 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4874 zobrazení)
Do hory, do lesa (4872 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4775 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4657 zobrazení)
Lolo bicygli (4653 zobrazení)
Odobierka (4512 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4456 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk