Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43738 zobrazení)
Tichá noc (40567 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40015 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32556 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27529 zobrazení)
A čija to chyža (20304 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19618 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19499 zobrazení)
V hlbokej doline (19061 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18068 zobrazení)
A ja taka čarna (17877 zobrazení)
Kohútik jarabý (17083 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16577 zobrazení)
Mám ja hrušku (16282 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16224 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16039 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14922 zobrazení)
Dedinka v údolí (14867 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14838 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14051 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13753 zobrazení)
Na Orave dobre (13493 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13414 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13296 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13196 zobrazení)
A americkom poli (13146 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13008 zobrazení)
Päťdesiatka (12207 zobrazení)
O poštáre abel (12176 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11934 zobrazení)
A od Prešova (11889 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11584 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11554 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11542 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11532 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11297 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11282 zobrazení)
Na Pankráci (11255 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11005 zobrazení)
Joj, mamo (10655 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10542 zobrazení)
Kapura, kapura (10521 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10517 zobrazení)
Pec nám spadla (10433 zobrazení)
Živijo (10412 zobrazení)
A čo koho do toho (10394 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10346 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10195 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10133 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10017 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9963 zobrazení)
Andro verdan (9707 zobrazení)
Júlia, Júlia (9538 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9372 zobrazení)
La Paloma (9349 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9088 zobrazení)
Cikánka (8977 zobrazení)
Slovenské mamičky (8965 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8791 zobrazení)
Majorán, majorán (8746 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8733 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8700 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8658 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8594 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8577 zobrazení)
Idze poštar, idze (8561 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8354 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8334 zobrazení)
Na brehu riečky (8330 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8296 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8275 zobrazení)
Vydala mamička (8244 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8159 zobrazení)
Odam še ňeodam (8076 zobrazení)
Dnes je sobota (8069 zobrazení)
A já tě nechci (8065 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8016 zobrazení)
Redovi še začina (7831 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7818 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7615 zobrazení)
Červene, źeľene (7586 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7514 zobrazení)
Deti z Pirea (7500 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7479 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7460 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7376 zobrazení)
Černý cikán (7325 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7047 zobrazení)
Sadíme my máje (6939 zobrazení)
Čo to za veselie (6748 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6733 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6720 zobrazení)
A jaky ty parobek (6534 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6523 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6512 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6441 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6223 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6176 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6072 zobrazení)
Apoštaris avel (6061 zobrazení)
Horila sosna palala (5861 zobrazení)
Sedemnásť liet (5647 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5593 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5587 zobrazení)
Studentočka (5556 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5423 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5411 zobrazení)
Čas radosti (5388 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5336 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5274 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5254 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5154 zobrazení)
A na hori tataročka (5129 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5110 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5048 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4974 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4945 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4901 zobrazení)
Do hory, do lesa (4853 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4849 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4744 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4636 zobrazení)
Lolo bicygli (4626 zobrazení)
Odobierka (4489 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4440 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk