Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43798 zobrazení)
Tichá noc (40608 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40123 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32594 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27566 zobrazení)
A čija to chyža (20337 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19652 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19544 zobrazení)
V hlbokej doline (19098 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18108 zobrazení)
A ja taka čarna (17920 zobrazení)
Kohútik jarabý (17127 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16612 zobrazení)
Mám ja hrušku (16322 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16254 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16073 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14962 zobrazení)
Dedinka v údolí (14919 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14882 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14101 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13788 zobrazení)
Na Orave dobre (13535 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13474 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13350 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13227 zobrazení)
A americkom poli (13182 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13053 zobrazení)
Päťdesiatka (12230 zobrazení)
O poštáre abel (12221 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11957 zobrazení)
A od Prešova (11916 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11626 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11580 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11570 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11559 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11335 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11299 zobrazení)
Na Pankráci (11287 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11028 zobrazení)
Joj, mamo (10681 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10563 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10539 zobrazení)
Kapura, kapura (10537 zobrazení)
Pec nám spadla (10481 zobrazení)
Živijo (10444 zobrazení)
A čo koho do toho (10422 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10384 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10227 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10159 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10034 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9991 zobrazení)
Andro verdan (9736 zobrazení)
Júlia, Júlia (9581 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9396 zobrazení)
La Paloma (9383 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9115 zobrazení)
Cikánka (9018 zobrazení)
Slovenské mamičky (8994 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8817 zobrazení)
Majorán, majorán (8779 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8750 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8722 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8676 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8625 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8604 zobrazení)
Idze poštar, idze (8583 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8378 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8364 zobrazení)
Na brehu riečky (8348 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8318 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8294 zobrazení)
Vydala mamička (8263 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8180 zobrazení)
A já tě nechci (8093 zobrazení)
Dnes je sobota (8090 zobrazení)
Odam še ňeodam (8089 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8038 zobrazení)
Redovi še začina (7852 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7840 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7642 zobrazení)
Červene, źeľene (7607 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7548 zobrazení)
Deti z Pirea (7529 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7495 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7491 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7402 zobrazení)
Černý cikán (7345 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7063 zobrazení)
Sadíme my máje (6989 zobrazení)
Čo to za veselie (6768 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6767 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6740 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6565 zobrazení)
A jaky ty parobek (6554 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6531 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6460 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6253 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6201 zobrazení)
Apoštaris avel (6094 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6093 zobrazení)
Horila sosna palala (5888 zobrazení)
Sedemnásť liet (5665 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5617 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5612 zobrazení)
Studentočka (5585 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5453 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5433 zobrazení)
Čas radosti (5406 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5361 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5290 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5275 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5174 zobrazení)
A na hori tataročka (5140 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5127 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5076 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4994 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4980 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4920 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4878 zobrazení)
Do hory, do lesa (4874 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4784 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4661 zobrazení)
Lolo bicygli (4657 zobrazení)
Odobierka (4514 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4460 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk